zamknij

Trzydnik Duży

“Przyjdź. Skorzystaj. Poklikaj. PRACOWNIA jest BLISKO.”

co robimy?

    Jesteśmy grupą osób działających wspólnie z miejscowym domem kultury w Trzydniku Dużym. Naszym celem jest zachęcenie dzieci, młodzieży i osób starszych do aktywnego poszerzenia swojej wiedzy, pasji oraz zainteresowań. Pragniemy zaszczepić w nich pozytywne wzorce, które przekazywać będą swoim znajomym.

    Ponadto, wspólnie z mieszkańcami gminy Trzydnik Duży tworzymy portal informacyjny, który służy propagowaniu wymiany informacji międzypokoleniowej poprzez aktywizację intelektualną, kulturalną, fizyczną, budowanie więzi międzyludzkich wszystkich grup wiekowych. Umożliwiamy naszym mieszkańcom tworzenie warsztatów z projektowania, modernizacji strony portalu, wprowadzania istotnych danych i informacji, edukowania społeczności lokalnej przez koordynowanie cyklicznych szkoleń, warsztatów, seminariów, a także będziemy wspónie redagować i wydawać lokalną gazetę.