zamknij

Szkoła Liderów

“Misją Szkoły Liderów jest odnajdywanie i wspieranie...”

Lider

co robimy?

Szkoła Liderów oferuje unikalne w skali Polski, intensywne szkolenia i programy rozwojowe dla osób z doświadczeniem w działalności społecznej i publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych.  Szkoła Liderów to okazja do spotkania i wspólnej pracy dla ludzi różnych sektorów i opcji politycznych. Dziewiętnastoletnie doświadczenie Stowarzyszenia w zakresie kształcenia liderów jednoznacznie pokazało nam, że należy inwestować w osoby o dużym potencjale przywódczym, pomagającym tworzyć w swoim otoczeniu nowe wzory i normy - komunikacji, zachowania i postępowania.  Naszym celem jest edukacja liderek i liderów życia publicznego, poprzez przekazanie im umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i poglądów. Naszą misję i nasze cele realizujemy poprzez szkolenia, programy rozwojowe oraz unikalną w polskim trzecim sektorze metodologią Tutoringu. Tutoring to połączenie coachingu i mentoringu w wyniku którego lokalni liderzy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez intensywną indywidualną współpracę ze sowim opiekunem.