zamknij

Stoczek Łukowski

“Kreujemy pozytywne zmiany”

Pracownia Orange w Stoczku Łukowskim zawsze pełna ludzi

co robimy?

Pracownia jest centrum aktywności lokalnej oraz miejscem edukacji w zakresie cyfryzacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Organizujemy tu stałe zajęcia z naszymi ekspertami, imprezy i wydarzenia jednorazowe oraz udostępniamy przestrzeń i sprzęt do działania, do pobudzania i rozwijania aktywności lokalnej. Pracownia jest otwarta codziennie w dni robocze od 16 do 19.00 i odpowiada na potrzeby mieszkańców. Cały czas prowadzimy ankiety, wywiady na temat oczekiwań wobec tego miejsca. Raz w tygodniu udostępniamyy pracownię dla potrzeb innych organizacji i grup nieformalnych. Prowadzimy szereg zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, korzystania z nowoczesnych technologii i aplikacji w zarządzaniu swoim czasem, edukacji osób starszych oraz animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Staramy się, żeby pracownia była miejscem spotkań międzypokoleniowych, żeby wzmacniała integrację pomiędzy różnymi grupami wiekowymi.  Żyjemy w specyficznej gminie, która jest małym miasteczkiem, które jest otoczone gminą wiejską. Przez wiele lat obie gminy rywalizowały ze sobą na różnych polach. Pracownia Orange jest miejscem wzajemnej integracji mieszkańców miasta i gminy Stoczek Łukowski. Początkiem wielu wspólnych działań.

 

Aktywność

Pracownia Stoczek Łukowski brała udział w wyzwaniu Projekt, który zmienił moją społeczność, które zostało rozstrzygnięte.
Pełna mobilizacja! Łukasz Szczepańczyk dodał/a relację Armata dla Stoczka do wyzwania Projekt, który zmienił moją społeczność i zdobył/a 25 punktów. Co na to inni?
Łukasz Szczepańczyk zgłosił/a udział Pracowni Stoczek Łukowski w wyzwaniu Projekt, który zmienił moją społeczność. Czekamy na relację!

Partnerzy