zamknij

Słupca

“"Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem" Konfucjusz”

Brak wpisów