zamknij

Gniew

“OPANUJ GNIEW”

co robimy?

Pracownia Orange jest prowadzona przez Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew. To tylko jedno z naszych działań. W ramach prowadzonych działań przez CAG, Pracownia Orange oraz Centrum Organizacji Pozarządowych udostępniamy sprzęt oraz przestrzeń Pracowni nie tylko mieszkańcom Gminy Gniew, ale również organizacjom i grupom nieformalnym działających na naszym terenie.

Aktywność

Agnieszka Piontkowska-Dorotyn zdobył/a medal Gotowy do gry
Katarzyna Kwaterowska zdobył/a medal Gotowy do gry

Partnerzy