zamknij

Firlej

“Chcemy zawładnąć światem :D”

co robimy?

Pracownie Orange w Firleju mieści się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej. Opiekę nad pracownią sprawują animatorzy z lokalnego Stowarzyszenia „ToMyRazem” mającego siedzibę w tym samym budynku. Wspólnie, poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz partnerstwa, realizujemy następujące projekty i działania:

- ŚWIETLICOWO - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku 8-15 lat (środa, piątek)
- KLUB SENIORA - grupa seniorów realizująca działania projektowe (poniedziałek)
- KOŁO WOLONTARIUSZA - grupa aktywnie działających wolontariuszy (wtorek)
- BAWIALNIA - prowadzenie funkcjonalnej bawialni dla dzieci w trakcie otwarcia pracowni
- ZUMBA FITNESS - Zumba z Siostrami - warsztaty aktywizujące wiek 12+ (czwartek)

Ponadto organizujemy i prowadzimy kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów, zrzeszamy wolontariuszy, aranżujemy zajęcia aktywizująco - sportowe, prowadzimy koła zainteresowań, organizujemy akcje w przestrzeni poza Pracownią Orange, udostępniamy zasoby multimedialne Pracowni mieszkańcom i turystom, współpracujemy z samorządem, lokalnymi instytucjami, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi i wolontariatem, organizujemy spotkania autorskie i wieczory tematyczne, na bieżąco współpracujemy z lokalnymi mediami i prasą, realizujemy projekty edukacyjne, prowadzimy pokazy związane z chemią i fizyką, prowadzimy warsztaty artystyczno - manualne i rękodzielnicze, organizujemy zbiórki oraz zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu oraz współorganizujemy imprezy okolicznościowe.

Pracownia Orange w Firleju funkcjonuje od 2012r. Dzięki aktywnym działaniom i zaangażowaniu odbiorców w roku 2015 z wynikiem 43569 pkt. wygraliśmy I edycję grywalizacji Pracowni Orange.