zamknij

Świetlicowa Przystań

0

Dodano: 2013-01-02

Projekt "Świetlicowa Przystań" to inicjatywa stworzenia miejsca przyjaznego każdemu dziecku i wszystkim osobom wspierającym to działanie. Dzięki stworzeniu świetlicy dzieci mają możliwość pracy w grupie poza szkołą a także mogą kreatywnie rozwijać własne umiejętności. Wszyscy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach z dziedziny: nauki, teatru, muzyki, plastyki i innych. Sami uczestnicy często decydują jak będzie się toczyło życie w świetlicy rozmawiając i ustalając zasady z prowadzącymi. Życie świetlicy nie ogranicz się tylko do 4 ścian. Organizujemy wspólne wyjazdy, spacery plenerowe oraz ciekawe akcje w przestrzeni. Świetlica skupia także młodzież, wolontariuszy oraz rodziców. Zajęcia są organizowane dla dzieci w wieku 8-13 lat.

Efekt

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny na jedno spotkanie (razem 6 godz.). Integracja grupy i współpraca dzieci w różnym wieku (rozpiętość wiekowa 8-13). Dodatkowe pozalekcyjne miejsce spotkań. Miejsce spotkań (rodziców i dziadków). Możliwość kontynuacji działalności z mniejszym nakładem finansowym. Kreatywny rozwój dzieci. Nauka samodzielności i odpowiedzialności. Szansa rozwoju i nabycia umiejętności wśród wolontariuszy i opiekunów.

Czas realizacji

Lipiec 2012 - Czerwiec 2013

Czego potrzebujesz?

Sala z wyposażeniem. (Zasoby meblowe) Materiały potrzebne do realizacji zajęć. (Środki zewnętrzne, sponsorzy, lokalne przedsiębiorstwa, samorząd) Opiekun oraz wolontariusze. (Wynagrodzenie oraz umowy wolontariackie) Grupa uczestników (ok 25 os.) Komputery i internet. (Spędzenie wolnego czasu po zajęciach) Lokalni twórcy i animatorzy. (Prezentacja dorobku)

Skontaktuj się z autorem