zamknij

Ziemia jest tylko jedna

0

Dodano: 2013-03-05

Projekt „Ziemia jest tylko jedna” jest cyklem wykładów i warsztatów połączonych z zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zajęcia połączone zostaną z obchodami Dnia Ziemi, podczas których zostanie zorganizowane sprzątanie terenów najczęściej uczęszczanych w naszej miejscowości, sporządzenie tablicy informacyjnej o tematyce ekologicznej, która systematycznie będzie aktualizowana przez dzieci i młodzież. Wszystkie kosze na śmieci na terenie miejscowości zostaną oznaczone, aby młodzież mogła segregować śmieci (butelki PET, szklane, papier) oraz samodzielnie zaprojektują i wykonają ulotki i foldery, które rozdadzą sąsiadom, rodzinie, znajomym. Projekt zrealizowany zostanie wśród dzieci i młodzieży, którzy wyrażą wolę współpracy w działaniach zmierzających do popularyzacji postawy przyjaznej środowisku. Młodzież wzbogacona w wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska będzie wdrażać ją w życie codzienne i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Efekt

Dążenie do zmiany postaw na rzecz postawy przyjaznej środowisku; Uświadomienie uczestnikom rangi problemu, jakimi są odpady komunalne w skali domu, miejscowości, województwa, kraju; Budzenie postawy konstruktywnego protestu przeciw zaśmiecaniu środowiska i marnotrawstwu materiałów; Przygotowanie do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia masy odpadów; Obniżenie poziomu niepotrzebnej konsumpcji; Kształtowanie umiejętności gospodarowania energią w sposób bardziej odpowiedzialny

Czas realizacji

cykliczne spotkania (raz w tygodniu)

Skontaktuj się z autorem