zamknij

Study circle, czyli o demokratycznej metodzie uczenia się

0

Dodano: 2021-08-31

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz


Czym właściwie jest metoda study circle?

Zasada jest prosta: przekazujemy sobie nawzajem za darmo wiedzę lub umiejętności. Spotkania odbywają się regularnie w małych kręgach (study circles), a grupa korzysta z doświadczeń każdego z jej członków. Pozwala to spojrzeć na określone zagadnienie z różnych poziomów oraz poszerzyć perspektywę.

Metoda study circle zakłada, że każdy – niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy tzw. statusu społecznego – dysponuje doświadczeniami lub umiejętnościami, które może przekazać innym. Jest to zatem metoda demokratyczna, oparta na podstawowych komponentach rozwoju: samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowaniu. W Szwecji jest stosowana od wieku, a rocznie korzysta z niej około dwóch milionów obywateli.

Dzięki wolontariackiej wymianie umiejętności w Waszej Pracowni mogą powstać zajęcia z malowania toreb, podstaw księgowości, coachingu, tkania czy ogrodnictwa. Każdy może pokazać innym, jakie ma hobby lub umiejętności związane np. ze swoim zawodem.
W przypadku osób narażonych na wykluczenie społeczne ta metoda jest szczególnie cenna: może zachęcić do dalszego uczenia się (już w formie zinstytucjonalizowanej). Nie ma tu ocen i egzaminów – a dodatkową zaletą jest skuteczna aktywizacja zawodowa.

W study circle bardzo ważna jest atmosfera wzajemnego zaufania i poszanowania inności, która wymiernie wpływa na rozwój kapitału społecznego, tworzy sieci powiązań i daje możliwość swobodnego wypowiedzenia się.

Autorka tekstu: Małgorzata Zamorska-Misztal

Skontaktuj się z autorem