zamknij

Talent show online :)

0

Dodano: 2020-06-19

Naszym pomysłem na czas pandemii jest zorganizowania powiatowego/gminnego przeglądu talentów w wersji online!!! 

Jego celem jest promowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży pomimo trwającej epidemii. Ponadto propagowanie form zdrowej rywalizacji i zachęcenie do pracy w nietypowych warunkach.

Przegląd polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności podczas nagrania audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie. 

Uczestnicy oceniani będą w następujących grupach wiekowych:

-  PRZEDSZKOLA,

-  SZKOŁY PODSTAWOWE –  KLASY I – III,

-  SZKOŁY PODSTAWOWE –  KLASY IV – VI,

-  SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII i VIII,

-  SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zadaniem uczestników przeglądu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) jest wykonanie nagrania prezentującego swój talent artystyczny (np. muzyczny, taneczny, akrobatyczny itp.) i przesłanie nagrania do Organizatorów przeglądu.

Każdy uczestnik przeglądu  może nadesłać tylko jedno nagranie.

Spośród nadesłanych nagrań Organizatorzy (w porozumieniu z jurorami) wybiorą wykonania, które zostaną opublikowane na kanale Youtube.

Spośród opublikowanych nagrań jury wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna wyróżnienia.

 

Efekt

Promowanie i rozwijanie talentów młodych ludzi. Dobra zabawa w czasach pandemii.

Czas realizacji

2-3 tygodnie

Czego potrzebujesz?

Nagrody i dyplomy dla uczestników

Skontaktuj się z autorem