zamknij

Pomarańczowy Szlak: kierunek multidziałania

0

Dodano: 2019-07-22

Pracownia Orange w Bulkowie w ramach „Pomarańczowego Szlaku: kierunek multidziałania” zaplanowała dwie wizyty studyjne związane ze skoncentrowaniem się na płaszczyźnie wymiany dobrych i sprawdzonych inspiracji, doświadczeń, wymiany umiejętności, a także szeroko pojętej integracji naszych Pracowni zarówno pod kątem liderskim, jak i
uczestniczącej w nich grupy uczestników. Pierwsza wizyta studyjna z grupą wolontariuszy do Pracowni Orange w Kozerkach odpowiada na potrzeby młodzieży związane z wykorzystaniem IT, w zakresie nowych dla nich form warsztatów przeprowadzonych przez liderkę oraz wspólny wyjazd do Youmedia. Będzie to wspaniała okazja do poznania i obcowania z nieznaną im w takim zakresie nową technologią. Dla liderów również będzie to okazja z radością zobaczyć i zainspirować się nowinkami.
Druga wizyta samego lidera wpłynie na potrzebę nauki poprzez zabawę, a także zwiększenie wiedzy uczestników dotycząca aplikacji związanych z promocją nowych technologii. Dla samych liderów będzie to kolejna okazja do wymiany doświadczeń i zacieśniania więzi.

Efekt

Rozwijanie, wśród uczestników wizyt studyjnych, zdolności i pasji do nowych technologii. Rozwijanie własnych talentów - liderskich, kulturalnych i organizacyjnych wśród wolontariuszy. Popularyzacja wolontariatu w Pracowniach Orange. Zbudowanie relacji na różnych poziomach: młodzież- młodzież; pracownia- pracownia (lider – lider). Zwiększenie efektywności działań promujących współpracujące Pracownie Orange.

Czas realizacji

lipiec-sierpień

Skontaktuj się z autorem