zamknij

Pomarańczowy Szlak

0

Dodano: 2019-07-16

Celami programu jest:

-organizacja wizyt studyjnych członków Pracowni Orange do innych Pracowni działających w Programie

-wymiana doświadczeń między Pracowniami, związana z prowadzoną działalnością społeczno-kulturalną na rzecz różnych grup ich odbiorców oraz na rzecz społeczności lokalnych, służąca wzajemnemu rozwojowi, w tym również podnoszeniu kompetencji cyfrowych

-inspirowanie się i poznawanie innych metod pracy, organizacji, pomysłów oraz narzędzi

-zacieśnienie relacji i ewentualnie nawiązanie  współpracy przy przyszłych wspólnych projektach

 

Po projekcie dodamy fotorelacje z całego szlaku. :D

Skontaktuj się z autorem