zamknij

Żyj zdrowo bez nałogów

0

Dodano: 2018-10-18

 

W ramach działalności Pracowni Orange w Goleszach Dużych realizowany jest projekt profilaktyczny, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolborzu.   W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty profilaktyczne w walce z uzależnieniami. Podczas spotkań z dziećmi i rodzicami promowane będą konstruktywne postawy zdrowego stylu życia oraz atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zachowania prospołeczne jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Będzie przeprowadzony cykl spotkań wg scenariuszy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz zajęć promujących zdrowy styl życia, rozwijających zainteresowania dzieci, uczenia prawidłowych postaw, wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone będą przez psychoterapeutę, socjoterapeutę, pedagoga szkolnego. Reszta zajęć przeprowadzona będzie przez Edytę Szymanowską wraz z wolontariuszami.

 

Cele projektu:

1. Podnoszenie wiedzy nastolatków i dzieci na temat zagrożeń wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2. Promocja zdrowego stylu życia.

3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie, w zakresie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z presją grupy rówieśniczej.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych.

5. Uczenie ciekawych form spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

 

Efekt

Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień, substancji psychoaktywnych, narkotyków itp. Nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu z dala od nałogów.

Czas realizacji

18.09.2018 - 11.12. 2018

Czego potrzebujesz?

Budżet na niektóre warsztaty tj. historyczne, kulinarne,zajęcia profilaktyczne, poczęstunki dla dzieci podczas zajęć. Sala potrzebna do przeprowadzenia zajęć.

Skontaktuj się z autorem