zamknij

Aktywne Wakacje w Pracowni Orange

0

Dodano: 2017-02-17

Aktywne wakacje w pracowni Orange

Projekt był odpowiedzią na potrzebę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniew w okresie wakacji. Celem projektu było zorganizowanie minimum 10 dniowych (trwających 3 – 5 godzin) zajęć wakacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z terenu tzw. starego miasta oraz innych chętnych. W miarę możliwości do poszczególnych atrakcji włączano również rodziców, by pokazywać im jak mogą atrakcyjnie spędzać czas ze swoimi pociechami. W ramach działania planowano zorganizować warsztaty fotograficzne, teatralne, kurs udzielania pierwszej pomocy oraz kącik gier i zabaw (zajęcia plastyczne, gry planszowe, zabawy integracyjne).

Celem projektu jest podniesienie jakości spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie w nich poczucia własnej wartości oraz asertywności. Założeniem projektu jest promocja postaw abstynenckich oraz wzbudzenie w odbiorcach szacunku i poszanowania dla innych osób.

W okresie wakacji zrealizowanych zostało 13 kilkugodzinnych warsztatów o tematyce fotografii, pierwszej pomocy, teatru oraz gry i zabawy. Zajęcia odbywały się w pracowni Orange, w terenie oraz studiu fotograficznym. W cały cyklu udział wzięło ponad 25 dzieci i młodzieży w tym kilka rodzin (rodzice z dziećmi). Poza głównym tematem poszczególnych spotkań promowano aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie rówieśników. Celem działań było pokazanie różnorodnych możliwości realizacji własnych pomysłów, gier i zabaw bez konieczności sięgania po używki jak alkohol i narkotyki. Wszystkie realizowane zajęcia promowały postawy abstynenckie oraz wzajemny szacunek i akceptacje, a wszelkie konflikty, które są nieuniknione w tak różnorodnej grupie rozwiązywano dzięki dialogowi.

Dzieci i młodzież miały możliwość wspólnego planowania czasu przewidzianego na zabawy, ucząc się jednocześnie uwzględniania potrzeb innych osób oraz współdziałania w grupie.

Skontaktuj się z autorem