zamknij

Konkurs Jestem Bezpieczny

0

Dodano: 2016-04-27

Już jutro organizujemy kolejna edycję konkursu Jestem Bezpieczny. 

Konkurs organizowany jest corocznie i ma charakter etapowy:

Etap I – eliminacje szkolne, przeprowadzone do końca marca;

Etap II – eliminacje gminne organizowane i przeprowadzone do końca kwietnia;

Etap III – eliminacje powiatowe, organizowane i przeprowadzone do końca maja;

Etap IV – finał wojewódzki, organizowany i przeprowadzony w czerwcu

Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych.

W trakcie Konkursu uczniowie biorą udział w zajęciach, podczas których zapoznają się z:

· zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa (w domu, szkole, w drodze do szkoły, podczas prac polowych, podczas wypoczynku i zabawy, zagrożenia związane z prądem, ogniem i gazem);

· problematyką uzależnień, przemocy i agresji rówieśniczej (podstawowe pojęcia dotyczące problematyki uzależnień, wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, gdzie szukać pomocy)

· podstawowymi informacjami dotyczącymi działania służb powołanych na rzecz bezpieczeństwa, ratowania życia, zdrowia, mienia (telefony alarmowe, zakres działalności);

· elementarną wiedzą z zakresu prawa (podstawowe zasady postępowania w sprawach nieletnich, podstawowe pojęcia dotyczące problematyki małoletnich/nieletnich w świetle prawa karnego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego oraz o ruchu drogowym; uzależnienia w świetle obowiązujących przepisów prawnych);

· podstawowymi zasadami ruchu drogowego (zasady poruszania się pieszo i rowerem, najważniejsze znaki drogowe, sygnalizacja) oraz innymi ważnymi znakami ostrzegawczymi (np. zakaz kąpieli, substancja niebezpieczna);

· zasadami udzielania pomocy przedmedycznej – algorytm postępowania w przypadku najczęściej występujących urazów/zdarzeń.

 

 

Czas realizacji

2h

Skontaktuj się z autorem