zamknij

Przestrzeń integracji

0

Dodano: 2016-04-06

Stworzenie przestrzeni do zajęć ułatwiących osiągnięcie takiego stopnia integracji grupy, w której dzieci współpracowałyby ze sobą, były aktywne, podejmowały wspólne działanie. Zajęcia, które rozwijają i uczą koncentracji, zwracania uwagi na osobę, z którą współdziała. Są też dobrą zabawą, często towarzyszy jej śmiech, okrzyki.
To projekt nastawiony na rozwijanie takich cech, jak poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.
Jednym z etapów jest system ćwiczeń wywodzący się z naturalnych potrzeb dziecka oparty na ćwiczeniach metodą W. Sherborne. (Genialność tej metody polega na jej prostocie i naturalności).

Stosowanie aktywizujących metod opartych na idei pedagogiki zabawy.
"Metody pedagogiki zabawy pomagają w dostrzeżeniu znaczenia sfery emocjonalnej dziecka, służą dobrej komunikacji, wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa, ujawnianiu pozytywnych uczuć. Wykluczają konkurencję, budzącą antagonizmy, wyłaniającą przypadkowych zwycięzców, do czego przyzwyczaiły nas niektóre tradycyjne gry" (J. Wójcik). Spopularyzowanie owych metod aktywizujących sprzyja ożywieniu kontaktów pomiędzy uczestnikami zajęć. Zróżnicowane sposoby przekazywania wiedzy będą okazją do urozmaicenia zajęć, kontaktów międzyludzkich, pomogą rozwiązywać problemy.

Uatrakcyjnienie, ożywienie zajęć, aktywne włączenie się w proponowane działania,spojrzenie na każdego całościowo, wyzwolenie jego emocji i doświadczeń. Wskazanie na potrzebę tworzenia klimatu bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

 

Skontaktuj się z autorem