zamknij

Diagnoza lokalna, czyli kto pyta, nie błądzi

0

Dodano: 2016-02-05

Jak krok po kroku zrealizować pomysł, na którym nam bardzo zależy? Wszystko zaczyna się od pomysłu, a rozkręca się przy diagnozie potrzeb lokalnej społeczności.

 

Zaraz, zaraz… Dla kogo i co w ogóle robimy?

Każdy, nawet najbardziej genialny pomysł wymaga rozbicia go na czynniki pierwsze. Nieważne, czy chcesz pracować
z młodzieżą, dziećmi, seniorami, czy nauczycielami, trzeba postawić na pogłębienie wiedzy na wybrany temat
i towarzyszące mu zjawiska.

 

Czy warto przeprowadzić diagnozę lokalną?

Warto. Chociażby z poznawczej ciekawości i dbałości o jak najwyższą jakość naszych działań - dopasowanie ich do realnych potrzeb w otoczeniu.  Również dlatego, że nie lubimy działać w próżni.

Diagnoza lokalna to proces badawczy, który przy użyciu rozmaitych metod i narzędzi, pozwala rozpoznać określony tematycznie (lub/ i geograficznie) obszar. To początek każdej aktywności, początek każdej współpracy ze społecznością lokalną. Po prostu – grunt do rozwiązania problemów i wydobycie potencjałów. Diagnoza to również promocja naszych działań, o których mimowolnie informujemy, kiedy pytamy innych, o ich zdanie.

Działania diagnostyczne należy podejmować, nie tylko ze względu na to, że wymaga tego projekt, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy decydować za innych. Mało tego - to, co planujemy musimy zweryfikować
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy tego chcą odbiorcy moich działań?

Zrobiona z sercem diagnoza lokalna może uchronić nas od klęski, czyli od działania, z którego nikt nie skorzysta, bo jest nieadekwatne do potrzeb, zainteresowań społeczności. Pamiętajmy, że działania dobrane pod kątem odbiorców są skazane na sukces. Dzięki diagnozie możemy również stworzyć mapę interesariuszy, czyli osób, grup, instytucji, na które pośrednio będą miały wpływ na nasze działanie. Mapa interesariuszy może być pierwszym krokiem do wyłonienia partnerów do działań, których wsparcie może okazać się kluczowe.

Reasumując – diagnoza potrzeb jest pierwszym krokiem do pracy nad planowanymi działaniami i projektami.
W zależności od ich skali, powinna przebiegać dwutorowo:

- wokół analizy materiałów zastanych, które są już dostępne – tutaj pracę znacznie ułatwia nam internet. Jeśli planujemy działania, które mają zagospodarować czas wolny gimnazjalistom, to sprawdźmy, czy nie pojawiły się w ostatnich latach (oczywiście im świeższe tym lepiej) badania młodzieży, w których występował wątek czasu wolnego młodzieży. Podobnie możemy skorzystać z badań przeprowadzonych lokalnie – warto się dowiedzieć w urzędzie gminy lub miasta, czy taka diagnoza miała miejsce, należy też zwrócić uwagę na prasę i to, czy badane przez nas zjawisko, nie zostało wcześniej opisane. Dzięki temu nie wyważamy otwartych drzwi.

- wokół diagnozy lokalnej – sami zdobywajmy wiedzę, za pomocą prostych narzędzi badawczych, pytajmy mieszkańców, rodziców, młodzież o ich zdanie na dany temat. Wyjście w teren nie jest łatwe, trzeba na chwilę zmienić rolę i stać się badaczem społeczności lokalnej, ale cały trud wynagradza satysfakcja ze zdobytej wiedzy. Pamiętaj, że nie musisz być socjologiem, żeby zbadać potrzeby społeczności w twojej okolicy.

Polecamy spisać ustalenia z diagnozy w formie najprostszego raportu, który w późniejszych etapach będzie nam służył jako baza wiedzy.

Po zakończonej diagnozie warto jeszcze raz zaprosić interesujące nas grupy do rozmowy i „burzy mózgów” wokół wyników, w ten sposób potwierdzimy nasze ustalenia i pokażemy, że liczymy się z głosem społeczności.

 

Pozostajemy w duchu niewyważania otwartych drzwi (chyba, że trzeba) – przedstawiamy inspiracje do wykorzystania 

Diagnoza lokalna nie jest aż tak trudna jak się wydaje, ale zanim zaczniecie ją robić proponujemy kilka inspiracji:

- publikację pt. Diagnoza młodzieży w środowisku lokalnym , która na przykładzie konkretnej grupy wprowadza nas w tematykę i narzędzia diagnozy lokalnej,

- zbiór scenariuszy działań pt. Pomysły do zrobienia , w którym znajdują się instrukcje do prostych narzędzi diagnostycznych, które jednocześnie aktywizują społeczność lokalna – szukajcie pod tagiem diagnoza lokalna.

 Do tekstu dołączam prezentację, która ułatwi Wam przejście przez proces diagnozy, krok po kroku. 

 

Efekt

Wiedza, dzięki której wiemy, jakich działań potrzebuje społeczność lokalna.

Czas realizacji

Od 1 dnia po kilka tygodni - wszystko zależy od skali.

Skontaktuj się z autorem