zamknij

Panszoteka - Biblioteka

0

Dodano: 2014-07-08

„Planszoteka – Biblioteka w Pracowni Orange” to cykl spotkań przede wszystkim dla dzieci i młodzieży a także zainteresowanych dorosłych, który będzie promował gry planszowe i strategiczne w wersji gier tradycyjnych jako formę rozrywki, stanowiącej altenatywę do gier komputerowych. Tradycyjne gry planszowe były nieodzownym elementem wychowania od zawsze, gra w szachy czy warcaby należą do światowego dziedzictwa myśli i kultury. Ważne aby pokazać, że dalej są atrakcyjne i ciekawe. Chcemy również zaproponować w naszych działaniach cykl spotkań dotyczący planszowych gier strategicznych, obecnych od kilkunastu lat w Polsce. Ten rodzaj gier, ufamy przyciągnie pasjonatów tego typu komputerowych gier i pokaże im, że wspólne granie w tzw. „realu” jest interesujące i budzi podobne emocje jak przed monitorem przy okazji ucząc społecznego funkcjonowania, bycia razem, „zdrowej” rywalizacji. W zajęciach wezmą także udział niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z lekkim upośledzeniem umysłowym lub dzieci z normą intelektualną i niepełnosprawnością ruchową. Wsparciem dla nich będzie zatrudniony do prowadzenia zajęć oligofrenopedagog. Działania w projekcie w ramach jakie wyznaczymy w harmonogramie i budżecie chcemy konsultować z grupa wolontariuszy – wolontariuszy, którzy angażują się w organizację warsztatów szachowych, jakie prowadzimy w Bibliotece w Pobiedziskach. Zakładamy pojawienie się także nowych chętnych do realizacji tego typu przedsięwzięcia Ważnym elementem w realizacji projektu będzie jego ciągła promocja poprzez stronę internetową biblioteki oraz funpage Biblioteka w Pobiedziskach – gdzie utworzymy wydarzenie. Pragniemy nagrywać spotkania, montować krótkie materiały – opowiadające o każdej z gier w jakie podczas zajęć będą grali uczestnicy. Partnerem Pracowni będzie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które zobowiązuje się do wkładu finansowego w wysokości 300 zł, pomocy wolontariuszy przy organizacji integracyjnych spotkań, w których graczami będą niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia. W ten sposób dokonamy w realizacji projektu bardzo ważnego procesu w terapii niepełnosprawnych – integracji ze zdrowymi rówieśnikami i wpowadzenia ich w przestrzeń publiczną, których zwykle unikają.

Efekt

Celem projektu jest zachęcenia do grania w gry planszowe i strategiczne grupy osób – przede wszystkim dzieci i młodzieży, stworzenie zmotywowanej grupy, która będzie umiała pracować zespołowo i będzie czerpała z tego satysfakcję i pozytywne doświadczenie. Celem jest także zwrócenie uwagi wśród zdrowych uczestników na problem niepełnosprawności rówieśników, uwrażliwienie i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za mniej sprawnych. Zakup gier „Planszoteki-Biblioteki” warunek realizacji projektu jest celem dalekosiężnym. Pozwoli w przyszłości na prowadzenie zajęć , bądz doprowadzi do powstania Klubu Grających co ubogaci ofertę Pracowni i Biblioteki.

Czas realizacji

1 czerwiec - 31 lipiec

Skontaktuj się z autorem