zamknij

nabór

Pracownie Orange – nabór zakończony!

w 2015 r. do drugiej edycji programu społecznego Pracownie Orange zgłoszono 1018 wniosków. Serdecznie dziękujemy! Komisja Oceniająca zapoznała się z wszystkimi zaprezentowanymi w nich pomysłami na działania dla mieszkańców.

Spośród zgłoszeń Komisja wybrano 50 najciekawszych i poddano je pod głosowanie internautów, którzy ostatecznie wskazali finalne lokalizacji, w których Fundacja Orange założyła i pomaga prowadzić nowe świetlice.

Dla kogo Pracownia Orange?

O Pracownię mogli ubiegać się mieszkańcy miejscowości o populacji nie większej niż 40 tysięcy – zespoły co najmniej 5 osób (w tym min. 3 pełnoletnie), które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawiły pomysły na wykorzystanie Pracowni z pożytkiem dla społeczności lokalnej. Docelowo świetlice mają służyć mieszkańcom jako przestrzeń rozwoju cyfrowych kompetencji, kursów, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, charytatywnych i innych aktywności zgodnych z ich potrzebami.

Co zyska miejscowość?

Lokale wskazane przez zwycięskie grupy zostaną wyposażone w komputery, bezpłatny dostęp do Internetu, drukarki ze skanerami, konsole do gier, telewizory LCD z funkcją wyświetlania prezentacji oraz zestaw mebli. Przekazane zostaną także środki finansowane na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji. Fundacja Orange zadba o wsparcie techniczne, zabezpieczenia antywirusowe sprzętu, a opiekunom świetlic zapewni merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów, wizyt studyjnych i grantów finansowych przez pierwsze dwa lata ich aktywności. Wszystkich zaprosi do udziału w grywalizacji społecznej, która motywuje do działania na rzecz swojego otoczenia.

Wszystko po to, aby Pracownia Orange była nie tylko miejscem rozwoju cyfrowych kompetencji, ale także wzmacniania lokalnych więzi i aktywności dostosowanych do potrzeb mieszkańców.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W pierwszej edycji akcji w 2012 roku powstało 50 Pracowni Orange w miejscowościach o populacji do 20 tysięcy. Otwarte były łącznie dla 250 tys. ludzi. Dzięki świetlicom oferta bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców powiększyła się, a osoby z nich korzystające podniosły swoje umiejętności cyfrowe – szczególnie dzieci, młodzież i osoby starsze. Wsparcie merytoryczne ze strony Fundacji pomogło także wielu społecznikom wzmocnić ich liderskie kompetencje i prowadzić ważne centrum lokalnej aktywności. Program wpisany jest w strategię społecznej odpowiedzialności Orange. Więcej o Fundacji na www.fundacja.orange.pl

Załączniki:

Partnerzy programu Pracownie Orange:

Program prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Patroni medialni: