zamknij

Sekcja geograficzna – spotkanie XI

0

Prawie dwa lata temu Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie swoją działalność zakończył zajęciami sekcji geograficznej. Po dwudziestu miesiącach przerwy bytowscy słuchacze ponownie 24 listopada 2021 roku spotkali się na zajęciach sekcji Klubu Seniora Podróżnika. Poprzedni wykład poświęcony był ogólnym walorom regionu śródziemnomorskiego. Tym razem dr Krzysztof Parzych z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, opiekun bytowskiej sekcji geograficznej opowiadał o atrakcjach turystycznych Hiszpanii. 

Dr Krzysztof Parzych specjalizuje się w geografii społeczno-ekonomicznej. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się przestrzeń turystyczna i determinanty jej kształtowania, waloryzacja przestrzeni turystycznej, turystyka religijna, turystyka na obszarach pojeziernych i nadmorskich oraz turystyka miejska. 

Zajęcia sekcji geograficznej odbyły się w ramach Projektu „Wiedzieć, Umieć, Chcieć”. Projektu realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób w wieku 50+, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Słupsku, Ustce, Bytowie i Człuchowie. Sekcja geograficzna (zadanie 4. Klub Seniora Podróżnika)  to cykl wykładów kształtujących umiejętności organizowania imprez turystycznych dedykowanych 50 słuchaczom bytowskiego UTW. 

Skontaktuj się z autorem