zamknij

KONKURS FOTOGRAFICZNY „TURYSTYKA NA KASZUBSKIEJ WSI"

0

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie jako beneficjent funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje projekt pt. „Turystyka na kaszubskiej wsi - prezentacja dobrych praktyk na przykładach z Gminy Chmielno”.

Konkurs fotograficzny ma na celu wspieranie włączenia społecznego młodej generacji osób zamieszkujących na obszarach wiejskich województwa pomorskiego oraz wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez zidentyfikowanie zasobów turystyki wiejskiej i projektów zrealizowanych z udziałem środków unijnych na terenie Gminy Chmielno oraz prezentację dobrych praktyk sprzyjających poprawie jakości życia na wsi i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów wspierających.

W konkursie fotograficznym mogą wziąć udział dzieci i młodzież (osoby do 35 r.ż.) bez ograniczenia ilościowego. Spośród nich zostaną wyłonieni laureaci w dwóch kategoriach wiekowych od 13 do 18 roku życia oraz od 18 do 35 roku życia. Komisja konkursowa, której zadaniem będzie wybranie najciekawszych fotografii, z każdej kategorii wyłoni trzy pierwsze miejsca oraz przewiduje się możliwość wyróżnień. Łączna pula nagród w konkursie to ponad 10 000 złotych.

W związku z powyższym zapraszamy osoby spełniające powyższe kryteria do zgłoszenia się do udziału w konkursie realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wystarczy w ciekawy sposób uwiecznić na zdjęciu to, jak zmieniła się Gmina Chmielno dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Prace konkursowe wraz z zgłoszeniem należy przesłać na adres mail: it@chmielno.pl lub dostarczyć osobiście do Domu Kultury w Chmielnie do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00

Pamiętaj!
Ważne, aby nadesłana do konkursu fotografia była zapisana w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Zdjęcie nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole fotografii, w szczególności: logo, data, podpis itp. Ponadto, uczestnik konkursu musi posiadać zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii. Co ważne, do udziału w konkursie nie będą dopuszczone fotomontaże i kolaże.

regulamin oraz załączniki znajdują się pod linkiem :

https://chmielno.naszgok.pl/n,konkurs-fotograficzny-turystyka-na-kaszubskiej-wsi?fbclid=IwAR1B9epMc-qgo8ZMBFWcgfeUoORAPB24p3baxiFUPkmWAXrqEJ3qtvaoU8w

Skontaktuj się z autorem