zamknij

Pierwsze z egzaminem zewnętrznym i pierwsze bez uroczystego podsumowania

0

Wszystkie organizowane przez nas szkolenia zawsze kończyły się uroczystym zakończeniem oraz wręczeniem symbolicznych dyplomów. Podsumowanie pierwszego szkolenia, kończącego się zewnętrznym egzaminem umożliwiającym zdobycie certyfikatu ITpass - „Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”, chociaż zasługującego na szczególnie uroczysty charakter, odbyło się za pośrednictwem poczty. Długo wyczekiwane, zdobyte ciężką pracą certyfikaty, kursantom dostarczył listonosz.  

A wszystko przez pandemię…  

Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu dla osób 50+ pozostających bez pracy zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym zagrożonych wykluczeniem technologicznym, realizowaliśmy przez niemal rok. W dwóch edycjach łącznie udział wzięło 24 kursantów, którzy przez 80 godzin zgłębiali wiedzę z pięciu obszarów: Informacji, Komunikacji, Tworzenia treści, Bezpieczeństwa i Rozwiązywania problemów. Wszystko po to, aby nie tylko nabyć nowe znaczące w dzisiejszych czasach kompetencje cyfrowe, ale także przystąpić do egzaminu zewnętrznego pozwalającego zdobyć certyfikat poświadczający znajomość obsługi komputera.

ITpass jest systemem certyfikacji w pełni zgodnym z DIGCOMP. Potwierdza posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na różnych poziomach zaawansowania. Standard certyfikacji ITpass w pełni pokrywa wszystkie obszary ramy kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework). Rama ta obejmuje 5 obszarów oraz 21 kompetencji. Egzamin dla każdego obszaru na poziomie A składał się z testu jednokrotnego wyboru – 30 pytań. Na rozwiązanie tego testu uczestnicy mieli 30 minut  – dla obszaru Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów oraz 45 minut – dla obszaru Tworzenie treści. Do nieobowiązkowego egzaminu przystąpiło łącznie 12 osób. Nad prawidłowością przebiegu egzaminu czuwał certyfikowany egzaminator, który dbał o przestrzeganie procedur egzaminacyjnych oraz o samodzielność pracy przez poszczególnych zdających. Test oraz pytania w ramach rozwiązywanych testów były losowo przydzielane przez system egzaminacyjny. Wynik egzaminu to procentowy wskaźnik poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz czas rozwiązywania testu. Z dumą informujemy, że zdawalność wyniosła 100% - wszyscy uczestnicy zdali egzamin bez problemu. 

Na całym świecie posiadanie certyfikatów zwiększa szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Również w Polsce ten trend zaczyna być coraz bardziej widoczny. ITpass to certyfikat stworzony we współpracy ze środowiskiem pracodawców. Uwzględnia ich uwagi i sugestie. 

Szkolenie poprowadził Jacek Prądziński - kustosz Biblioteki Miejskiej w Bytowie, kierownik Pracowni Orange – multimedialnej świetlicy, koordynator Bytowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Mobilny Doradca Sektora 3.0, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans, trener kompetencji cyfrowych, doświadczony instruktor, szkoleniowiec, animator. Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych dla seniorów, osób bezrobotnych, grup zawodowych chcących podnieść swoje kwalifikacje, bibliotekarzy, nauczycieli. Jego doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych to ponad 3500 godzin. 

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Skontaktuj się z autorem