zamknij

Konkurs Mikołajkowy

0

REGULAMIN KONKURSU

„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

CELE KONKURSU

 • Poznanie gatunku literackiego jakim jest list;
 • Promowanie takich wartości jak: troska o drugiego człowieka, życzliwość, empatia, niesienie pomocy;
 • Kształtowanie umiejętności jasnego wyrażania potrzeb.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Konkurs trwa od 16.11.2020 r. do 02.12.2020 r.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9 - 17 lat z terenu Gminy Trzydnik Duży.
 • Każdy uczestnik może napisać tylko jeden list.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • Napisanie listu, w którym autor poprosi Świętego Mikołaja o obdarowanie prezentem osoby, która na to zasługuje, np. dziadek, sąsiadka, mama, koleżanka ze szkoły, tato kolegi. Prośba musi zawierać uzasadnienie promujące osobę godną do naśladowania. Osoba opisana w liście nie może być postacią fikcyjną.
 • Wypełnienie Karty udziału wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • Objętość listu nie może przekroczyć jednej strony formatu A4. List może być napisany komputerowo lub odręcznie.
 • List oraz wypełnioną Kartę udziału z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail: goktrzydnik@o2.pl w terminie do 02.12.2020 r.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w mediach społecznościowych i publikacjach prasowych materiałów związanych z konkursem.

 

NAGRODY

 • Kryteria oceniania:
 • nawiązanie do tematu konkursu;
 • twórczy charakter listu;
 • wartościowa postawa osoby opisanej w liście;
 • poprawność językowa.
 • Laureaci konkursu wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora oraz osoby opisane w liście otrzymają nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
 • Najciekawsze listy zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 • Nagrody po uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem należy odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - zgodnie z zasadami ścisłego reżimu sanitarnego.

 

Skontaktuj się z autorem