zamknij

Pomarańczowy Szlak: Bulkowo - Kozerki; Kozerki - Bulkowo

0

Jeśteście ciekawi jak wyglądał nasz projekt - zebraliśmy całą naszą energię Pomarańczowego Szlaku w kodzie QR!

Celami naszego działania było rozwijanie, wśród uczestników wizyt studyjnych, zdolności i pasji do nowych technologii. Rozwijanie własnych talentów - liderskich, kulturalnych i organizacyjnych wśród wolontariuszy. Popularyzacja wolontariatu w Pracowniach Orange. Zbudowanie relacji na różnych poziomach: młodzież- młodzież; pracownia- pracownia (lider – lider). Zwiększenie efektywności działań promujących współpracujące Pracownie Orange. Czy nam się udało je zrealizować? Tak! To był wspaniale spędzony czas!

 

Skontaktuj się z autorem