zamknij

Pomarańczowym szlakiem do Łańcuta

0

Pracownia Orange w Cieszanowie realizowała program grantowy „Pomarańczowy Szlak”, dzięki któremu 14 czerwca odbyła się wizyta studyjna do Pracowni Orange w Łańcucie. Uczestnikami wyjazdu były dzieci ze świetlicy szkolnej w Cieszanowie aktywnie uczęszczający na zajęcia w bibliotece oraz pracowni.

Wizyta studyjna miała na celu rozwój kompetencji cyfrowych dzieci poprzez propagowanie nowoczesnych technologii oraz naukę programowania, która rozwija umiejętność logicznego myślenia. Warsztaty obejmowały naukę kodowania za pomocą robotów Lofi, Cyber oraz Mio. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach literackich, które obejmowały między innymi spektakl Kamishibai.

Ważnym elementem wizyty była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z edukacją cyfrową w pracowniach. Celem było także rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i wyciągania wniosków. Dzięki programowi liderzy mogli poznać nowe metody pracy i narzędzia do ich realizacji. Nawiązały się również nowe relacje, które być może w przyszłości zaowocują ciekawą współpracą.

Po zakończonych warsztatach dzieci udały się na zasłużony obiad oraz krótki spacer po mieście.

Dziękujemy za miłe przyjecie i organizację inspirujących warsztatów. Zapraszamy na rewizytę :)

„Projekt zrealizowany w ramach wizyty studyjnej w ramach programu Pracownie Orange”.

Skontaktuj się z autorem