zamknij

GMINNY KONURS WIELKANOCNEJ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ 2019

0

ORGANIZATOR

Pracownia Orange w Trzydniku Dużym
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

CELE

Podtrzymywanie i inicjowanie tradycji związanej  z Wielkanocą.

PRZEDMIOT I KATEGORIE KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wielkanocna plastyka obrzędowa: palmy, pająki, pisanki.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież szkolna, twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich.
Praca powinna być samodzielna.
Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej dowolnie wybranej kategorii.
Autorem pracy powinna być jedna osoba.                          
W przypadku kilku autorów praca zostanie nagrodzona jedną nagrodą.

Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, wiek/klasa, adres zamieszkania/nazwa szkoły. Metryczka powinna być przymocowana do pracy na stałe.

Prace należy składać w Pracowni Orange i Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym do 16 kwietnia 2019 roku.

ORGANIZATOR NAGRODZI NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE, które będą prezentowane na wystawie w Pracowni Orange w Trzydniku Dużym w dniach od 19 kwietnia do 17 maja  2019 roku.

 

KRYTERIA OCENY

Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie: zgodność przedmiotów z tradycją obowiązującą w naszym regionie, staranność wykonania i oryginalność prac.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zwraca się z prośbą do dyrektorów/nauczycieli o wytypowanie do konkursu gminnego 5 najlepszych prac ze szkoły.

Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. Organizator odstąpi od tego zapisu w regulaminie wyłącznie wówczas, kiedy uczestnik ustali z organizatorem odbiór pracy. Odbiór prac może nastąpić po zakończeniu wystawy, na której będą eksponowane prace.

 

 

Skontaktuj się z autorem