zamknij

Pomarańczowy szlak - nabór do programu grantowego

0

Drodzy Liderzy Pracowni Orange,

1 lutego uruchamiamy nabór do programu grantowego „Pomarańczowy Szlak”. Program przygotowaliśmy z myślą o tym, aby umożliwić pracowniom wymianę doświadczeń związaną z działalnością społeczno-kulturalną, która będzie służyła wzajemnemu rozwojowi. Ważnym elementem wizyty jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z edukacją cyfrową w pracowniach. Mamy nadzieję, że program ten umożliwi Wam wzajemne inspirowanie się, poznawanie nowych metod pracy i narzędzi oraz zacieśnienie relacji i w przyszłości realizować ciekawe, wspólne projekty.

Tym razem pierwszeństwo udziału w Programie mają pracownie z 3 edycji programu, jednak jeśli pula środków przeznaczona na program nie zostanie wyczerpana, granty  będziemy mogli przyznać Pracowniom, które tworzyły pracownie w ramach poprzednich dwóch edycji.

Projekty grantowe będzie oceniała komisja.

Harmonogram przedstawia się następująco:

1.02.2019-1.03.2019 – nabór wniosków

do 29.03.2019 – przekazanie informacji o przyznaniu dotacji

do 25.05.2019 – zawarcie umów

do 15.09.2019 – rozliczenie dotacji

Realizacja wizyt może się odbywać od dnia zawarcia umowy do 1 września 2019 roku.

 

Wnioski przesyłajcie do mnie na mój adres mailowy.

Skontaktuj się z autorem