zamknij

„Łękawica – od przeszłości do przyszłości”

0

Czas wakacji w Szkole Podstawowej w Łękawicy to nie tylko zasłużony czas wypoczynku uczniów i nauczycieli. To również pora, by dokonać drobnych napraw, remontów i modernizacji. Wraz z zwiększającą się liczbą uczniów powstaje konieczność dostosowania sal lekcyjnych do potrzeb uczniów. Szkoła poszukuje dodatkowych poza budżetowych środków finansowych. Dużą zasługę mają w tym zakresie rodzice. Podobnie jak w roku ubiegłym szkoła mogła liczyć na ich pomoc i wsparcie. Rodzice postarali się o farby, które potrzebne były, by odświeżyć sale lekcyjne i świetlicę szkolną, korytarze oraz sanitariaty.
    W nowym roku szkolnym uczniowie będą korzystać z nowoczesnych monitorów multimedialnych oraz przenośnego rzutnika. Pozwoli to zarówno uczniom jak i nauczycielom na zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych i informatycznych. Ważne będzie „kontinuum”, w którym technologia będzie początkowo wspierała, później rozwijała, a następnie transformowała edukację, ponieważ równocześnie z jej wprowadzeniem, nauczyciele stopniowo będą odkrywać możliwości, które niesie ze sobą technologia.
     Dopełnieniem różnorodnych przedsięwzięć jest zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły. Wiosną powstał „Ogród marzeń, ogród wrażeń”. Środki finansowe na projekt i wykonanie ogrodu szkoła pozyskała uczestnicząc w programie Tesco „Decydujesz Pomagamy” Fundacji „Stocznia”. Celem projektu było założenie miejsc zieleni, które stworzą miejsce przyjazne do odpoczynku. Końcem czerwca w Szkole Podstawowej w Łękawicy miało miejsce podsumowanie Konkursu „Misja przyroda.” Robocza nazwa projektu to; „Poznajemy pszczoły – program ochrony pszczelarstwa w Łękawicy w gminie Skrzyszów”. W podsumowanie rezultatów projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły. W czasie „Festiwalu ekologów i przyrodników” uczniowie mieli możliwość zaprezentowania wypracowanych rezultatów projektu przed licznie zgromadzoną publicznością.
   Szkoła Podstawowa w Łękawicy przygotowuje sie do obchodów 160-lecia swego powstania. Od wielu lat integruje uczniów, rodziców, seniorów, druhów OSP, samorządowców i lokalnych pasjonatów świadomych tradycji szkoły od czasów autonomii galicyjskiej, przez udział jej mieszkańców w I i II wojnie światowej, podczas których ponieśli duże ofiary. Łękawica jest miejscowością wyjątkową – jej mieszkańcy ufundowali pomnik upamiętniający ofiary wojny światowej, bohaterów walki o niepodległość oraz wojny polsko – bolszewickiej, a także II wojny światowej. Większość uczniów uczęszczających do naszej placówki jest od wielu poleń spokrewniona z osobami, które zostały upamiętnione na obelisku. Stałym miejscem edukacji historycznej i patriotycznej jest również Las kruk – miejsce kaźni polaków w czasie II wojny światowej, gdzie zostało zamordowanych wielu mieszkańców Gminy Skrzyszów. Szkoła od pięciu lat realizuje Międzyszkolny Konkurs Poezji Elżbiety Stepskiej – Kot „Zachować od zapomnienia…”, w którym obecnie biorą udział uczniowie z trzech Gmin – Skrzyszów, Tarnów i Tuchów.
    Szkoła Podstawowa w Łękawicy buduje swoją markę poprzez promocję przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza matematyki. Jest wielokrotnym beneficjentem matematycznych grantów mBanku. W ciągu trzech lat realizowano cztery innowacje pedagogiczne. Działania w zakresie pracy metodami projektu zostały potwierdzone certyfikatami „Wiarygodna Szkoła”.

Skontaktuj się z autorem