zamknij

Klub Kobiet Kreatywnych Gracja

0

Obrady Walnego Zebrania Członkiń były dziś owocne

Dziewczyny mślały - co z wakacjami?!?

Były podsumowania dokonań i plany na przyszłość.

Skontaktuj się z autorem