zamknij

Zbiórka makulatury

0

KKK Gracja organizyje zbiórkę malulatury. Kontener będzie wystawiony koło kościoła w Skrzyszowie w dn. 23.06  -  07.07

 

Rosnąca ilość  wytwarzanych odpadów przy równoczesnym braku ich unieszkodliwiania lub  zagospodarowania stała się jednym z głównych problemów środowiskowych, a  działania na rzecz ograniczania powstawania odpadów, racjonalnego ich  zagospodarowania i przetwarzania stały się palącą koniecznością. Bez  odpowiedniej wiedzy i stojącej za nią świadomości środowiskowej w  społeczeństwie nawet najlepiej opracowane zasady gospodarowania odpadami nie  będą mogły być efektywnie wprowadzane w życie. Każdy człowiek musi poczuć się  odpowiedzialny za wytwarzanie odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Edukacja  ekologiczna wymaga dużej konsekwencji i wytrwałości. Nie można w niej  ograniczać się do jednorazowych akcji. Powinna być realizowana ciągle, aż do  momentu upowszechnienia się w społeczeństwie właściwych postaw.

Skontaktuj się z autorem