zamknij

35 lat z "Herodami" z Budek

0

W gronie przyjaciół i miłośników swojej twórczości Zespół Obrzędowy „Herody” z Budek świętował w środę 23 maja swoje 35-lecie. Podczas uroczystości, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, jubilaci odbierali gratulacje, nagrody i życzenia kolejnych lat aktywnej działalności.

Składali je przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje zaprzyjaźnionych zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i szkół, a także duchowni oraz mieszkańcy Budek i Trzydnika Dużego.

Jubilaci otrzymali m.in. Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego, którą w imieniu zarządu województwa przekazał radny sejmiku Marek Kos i nagrodę "za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, od władz gminnych. Tę drugą wręczył wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień, a o przyznanie obydwu wyróżnień wnioskowała dyrektor miejscowego ośrodka kultury Ewa Sobota, która ufundowała "Herodom" także jubileuszowy tort. 

Wśród składających gratulacje byli również: pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw kultury ludowej Zdzisław Podkański, starosta kraśnicki Andrzej Maj i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Muzycznym prezentem dla "Herodów" były występy zespołów "Kowalanki" z Kowalina, "Majdaniacy" z Majdanu Obleszcze, KGW i Kapeli Ludowej z Trzydnika Dużego oraz poetki z Woli Trzydnickiej Marii Magdziak.

Podsumowaniem działalności jubilatów był film z ich dwóch sztandarowych widowisk - "Herodów" i "Misterium Męki Pańskiej". 

Zespół Obrzędowy "Herody" z Budek powstał oficjalnie 3 listopada 1983 roku. Wśród jego założycieli byli Feliks Magdziak, Szymon Grabowski, Eligiusz Bis, Jan Tracz i Jan Grabowski. Obecnie grupę tworzy już drugie pokolenie mieszkańców Budek i Trzydnika Dużego, którzy nadal zajmują się nie tylko działalnością artystyczną, ale również społeczną i wychowawczą. 

Oprócz władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych organizację obchodów 35-lecia "Herodów" wsparli: Nadleśnictwo Gościeradów, dyrektor trzydnickiego oddziału Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej Zofia Kwiecień, radni powiatowi Bożena Wilkołek i Henryk Flis oraz Marek Siembida z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Transportowego w Potoku Wielkim, Ewelina Łata ze Sklepu "Lewiatan" w Trzydniku Dużym i Witold Sosnówka ze Sklepu "Groszek" w Olbięcinie.

Skontaktuj się z autorem