zamknij

Jubileusz "Herodów z Budek"

0

Zespół Obrzędowy "Herody" z Budek jutro świętuje swoje 35-lecie. 

Do wspólnego świętowania jubilaci zaprosili przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, a także zaprzyjaźnione koła gospodyń wiejskich.

Grupa "Herody" powstała oficjalnie 3 listopada 1983 roku. Wśród jego założycieli byli Feliks Magdziak, Szymon Grabowski, Eligiusz Bis, Jan Tracz i Jan Grabowski, a w skład grupy weszli mieszkańcy Budek i Dębińszczyzny (obecnie Trzydnik Duży). W ten sposób chcieli kultywować przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję kolędowania. Chodząc po wioskach wiejscy aktorzy wystawiali widowisko "Herody", do którego sami uszyli stroje. Przy okazji występów zbierali pieniądze, najpierw na zakup działki, a potem także budowę świetlicy oraz małego boiska sportowego.

W 1997 roku zespół poszerzył swój skład i repertuar. Razem z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Budkach przygotował "Misterium Męki Pańskiej" według scenariusza księdza Józefa Sądeja. Potem wystawiał je w kościołach południowo-wschodniej Polski, a zebrane datki przeznaczał na budowę miejscowej kaplicy. Podczas występów w kolejnych latach grupa zbierała pieniądze na wyposażenie świątyni.

Obecnie "Herody" tworzy już drugie pokolenie mieszkańców Budek i Trzydnika Dużego. Zespół od 35 lat prowadzi nie tylko działalność artystyczną i społeczną, ale również wychowawczą, odtwarzając widowiska, których początki sięgają teatru średniowiecznego. 

Skontaktuj się z autorem