zamknij

Ośrodek Wsparcia - klub samopomocy "Pogodny Klubik"

0

Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą - klub samopomocy "Pogodny Klubik" działa od 2016 roku.

Od 1 lutego 2018 roku prowadzony jest przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd na zlecenie Wójta Gminy Skrzyszów. Wcześniej prowadziło go Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Gracja.

Zadanie publiczne pt. "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą - klubu samopomocy" jest współfinansowane z budżetu Gminy Skrzyszów oraz dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.OFERTA OŚRODKA

Oferta ośrodka wsparcia "Pogodny Klubik" jest skierowana do mieszkańców Gminy Skrzyszów

 • w wieku 55+, zarówno tych, którzy są już na emeryturze, jak i tych, którzy są jeszcze aktywni zawodowo ale dysponują wolnym czasem
 • dzieci i młodzieży do 18 roku życiaTo miejsce, w który można miło spędzić swój wolny czas, spotkać się z innymi, wymienić swoje doświadczenia i poglądy, a przede wszystkim rozwinąć swoje pasje!

 

Celem Klubu jest wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą, dlatego na zajęcia można przychodzić także z wnukami.ZAKŁADANE CELE

 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowej
 • wymiana doświadczeń międzypokoleniowych
 • poznanie tradycji, dziedzictwa kulturowego naszego regionu i naszej Gminy
 • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji, nawiązywanie nowych kontaktów międzyludzkich
 • zwiększenie aktywności i umiejętności spędzania wolnego czasuZajęcia odbywają się w Skrzyszowie (stara szkoła - nr 629)GODZINY OTWARCIA

 • poniedziałek 15:15-19:15
 • wtorek 15:15-19:15
 • czwartek 15:15-19:15W PROGRAMIE ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

 • spotkania uczestników ośrodka, wspólne gry i zabawy
 • spotkania integracyjne przy ognisku
 • zorganizowanie wspólnych wycieczek krajoznawczych
 • zorganizowanie imprez okolicznościowych: tj. Dzień Seniora, Andrzejki, Spotkanie Wigilijne
 • wymiana poglądów na temat norm, wzorców zachowań
 • zorganizowanie wspólnych wyjść do teatru, kina, muzeum
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia manualne, w tym Decoupage
 • pogadanki na temat lokalnej historii, dawnych zwyczajów, obrzędów regionalnych

 

Skontaktuj się z autorem