zamknij

III edycja warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia – spotkanie VII

0

Jak szukać, żeby znaleźć? Tym razem o skutecznym szukaniu w Google.

Słowo „Google" stało się już obecnie synonimem wyszukiwania w Internecie. Nadal jednak nie wszyscy wiedzą, jak z tego potężnego narzędzia efektywnie korzystać.   Na 7 warsztatach kompetencji cyfrowych II stopnia uczyliśmy się jak szybko i skutecznie wyszukiwać informacje w Google.

Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. 

Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia prowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych.

Program warsztatów to pięć bloków tematycznych:

  1. Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji.
  2. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe.
  3. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet.
  4. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google.
  5. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.

Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi.

Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej.

Skontaktuj się z autorem