zamknij

Otwarcie Pracowni Orange

0

Dnia 22 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni Orange w Zbiersku Cukrowni. Powstała ona w Szkole Podstawowej w Zbiersku w pomieszczeniu świetlicy szkolnej.
Pracownia ta ma na celu przybliżenie najnowszych technologii lokalnym mieszkańcom. 

Na wyposażenie pracowni składają się 3 laptopy telewizor, PlayStation 4, urządzenie wielofunkcyjne, dwa zestawy robotów Lofi oraz umeblowanie.
W ramach pracowni będą odbywać się zajęcia dla lokalnej społeczności, które umożliwią nawiązanie więzi międzypokoleniowej, będą pielęgnować tradycje oraz poszerzą wiedzę z zakresu nowych technologii.

W czasie otwarcia obecnością zaszczycili nas vice Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek, radni Gminy i Miasta Stawiszyn, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Małgorzata Szczucka, vice Dyrektor Pan Jacek Krzyżanowski oraz lokalni mieszkańcy, dzieci i młodzież.

Skontaktuj się z autorem