zamknij

Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia – inauguracja III edycji

0

Inauguracja III edycji warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia

Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. III edycja bezpłatnych zajęć rozpoczęła się 7 marca 2018 roku.

W warsztatach II stopnia uczestniczą osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. W ramach szkolenia odbędzie się około 15 spotkań, każde po dwie godziny zegarowe, na których kursanci nabędą wiedzę i niezbędne kompetencje cyfrowe na poziomie średnio zaawansowanym. Edukować będą się w kameralnej 5-osobowej grupie, co pozwoli na indywidualny kontakt z każdym kursantem. Taka forma zajęć jest najbardziej efektywna i w 100 % przyniesie zamierzone efekty. Trener będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym z uczestników, będzie mógł na bieżąco analizować potrzeby kursantów, co pozwoli osiągnąć najbardziej wymierne wyniki nauczania oraz pełne zadowolenie uczestników.

Warsztaty będą odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach od 11:00 do 13:00, przez okres czterech miesięcy. Uroczyste zakończenie i podsumowanie zajęć planujemy w czerwcu 2018 roku.

Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia poprowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych.

Program warsztatów to pięć bloków tematycznych:

 

  1. Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji.
  2. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe.
  3. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet.
  4. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google.
  5. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.

 

Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi.

Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej.

Wszelkim podejmowanym działaniom będzie przyświecał jeden cel – cyfrowe umiejętności to nowe możliwości, lepsza jakość życia. Warsztaty mają pokazać, że wszelkie ograniczenia można zniwelować, a co najważniejsze mają pomóc odzyskać wiarę we własne siły i stać się mobilnym mieszkańcem gminy, który korzystając z nowinek technologicznych właściwie porusza się w meandrach cyfrowej rzeczywistości.

Skontaktuj się z autorem